Efter at have afsluttet min studentereksamen på Esbjerg Gymnasium arbejdede jeg bl.a. på Esbjerg Byhistoriske Arkiv i ni måneder.

Her arbejdede jeg på et projekt med at indsamle informationer om de personer, der ligger begravet på Esbjergs ældste kirkegård.

Arbejdet på Byhistorisk Arkiv betød at jeg fik en god forståelse af arbejdsgangen på et større dansk arkiv og disse erfaringer var et godt udgangspunkt for mit senere arbejde på forskellige arkiver under mit studium.

 

De følgende to år gik med forskelligt arbejde og et højskoleophold, hvorefter jeg begyndte på den nyoprettede historieuddannelse ved Syddansk Universitet i Esbjerg i 1999.

 

Jeg færdiggjorde min BA i 2002 og blev derefter optaget på Museologiske Studier på Århus Universitet. Her gennemførte jeg et 2 måneders praktikophold i Den Gamle By i Århus hvor jeg arbejdede på et formidlingsprojekt i forbindelse med en modernisering af udstillingerne.

I Århus opnåede jeg en grundlæggende indsigt i de teoretiske og praktiske forhold der gør sig gældende for museernes arbejde, omkring museernes administration, indsamling/registrering, formidling og forskning.

 

Under studierne har jeg har jeg haft forskellige studierelevante jobs og deltaget i frivilligt arbejde.

 

I et halvt år arbejdede jeg således som studentermedhjælper (Vikar) på Historisk Samling fra Besættelsestiden, hvor jeg arbejdede med registreringer (ARKEBAS) og forespørgsler. Dette job måtte jeg opsige, da jeg i forbindelse med min kærestes studievalg flyttede til Viborg.

Dette arbejde betød at jeg fik et godt kendskab til Danmarks besættelsestid og den dialog som foregår blandt forskere og offentligheden. Desuden gav de mig mulighed for kildestudier, som gjorde det muligt for mig at skrive et BA-projekt inden for Besættelsestidshistorie.

Under mine studier har jeg arbejdet med bestemte emner og historiske perioder. Jeg har oftest arbejdet med problemstillinger, der ligger indenfor mentalitetshistorie, idehistorie og identitetshistorie. Jeg har brugt en del tid på selvstændige opgaver og studier indenfor middelalderens historie, men jeg har også beskæftiget mig en del med nyere tids historie: Det drejer sig særligt om emner indenfor oplysningstiden og Tysklands historie frem til 1945. I de seneste år har jeg særligt beskæftiget mig med selvstændige studier i vestjysk lokalhistorie med fokus på Esbjerg. Gennem mit arbejde og mine studier har jeg fået et godt kendskab til Vestjyllands historie, her særligt Esbjerg og Viborg’s historie.

 

Derudover har jeg arbejdet med formidlingsarbejde i kraft af et overbygningsfag, der forløb over et år som et projekt i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Her var målet at udarbejde en udstilling fuldstændigt fra bunden. Museet husede udstillingen indtil februar 2004, hvorefter den har været i Algeriet og ved Bergens Søfartsmuseum. I dag er det en permanent udstilling på den tyske vadehavsø Amrum.

Det projekt gav mig mulighed for at være medvirkende til at skabe en museumsudstilling, lige fra den første ide til den endelige præsentation af udstillingen. Jeg fik her udarbejdet den del af udstillingen som omhandlede Europæernes syn på muslimerne i 1700-tallet.

 

Efter flytningen fra Esbjerg til Viborg var jeg frivillig medhjælper ved en udgravning udført af Viborg Stiftsmuseum. Her bestod arbejdet i at indskrive registreringer af fund i et nyt databasesystem.

I denne forbindelse blev jeg kontaktet af Lokalhistorisk Arkiv i Viborg, hvor jeg assisterede som frivillig medarbejder. Her bestod opgaverne blandt andet af generelt arkivarbejde med registrering af arkivmateriale.

Mit arbejde i Viborg gav mig nogle gode erfaringer fra et bysamfund, som i kraft af sin alder, havde et helt anderledes karakter end Esbjerg. Her fik jeg en større forståelse for arkæologien som kilde til historieforskningen og jeg fik et vigtigt kendskab til hvorledes de mindre arkiver fungerer og en god kontakt til de frivillige medarbejdere som gør det muligt.

 

I 2005 afsluttede jeg mit speciale om ”Begyndelsen til en regional selvforståelse i Esbjerg”. I 2006 var jeg ansat som museumsassistent på Fiskeri- og Søfartsmuseet gennem 8 måneder, hvor jeg b. l. a. har arbejdet med registrering af arkivfonde, varetaget museets store samling af speciallitteratur om Fiskeri- og Søfart og arbejdet som afløser for museets naturvejledere.

En tanke om "Troels List"

  1. Hr WordPress

    Hej, dette er en kommentar.
    For at slette en kommentar logger du blot ind og læser indlæggets kommentarer. Der har du mulighed for at redigere eller slette dem.

    Svar

Skriv et svar til Hr WordPress Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *